Digitalisering

Dingen fundamenteel anders kunnen doen. Anders dan dat tien jaar geleden überhaupt denkbaar was. Opnieuw kunnen kijken naar de bouwsector, naar cross-overs in samenwerkingen, naar processen, methoden en technieken. Dat is wat de digitale revolutie ons heeft gebracht. De mogelijkheden in digitale innovatie zijn inmiddels zo goed als onbeperkt en ontwikkelen razendsnel.

Precies wat de bouw nodig heeft. Nu en in de toekomst.

BuildinG Digital

De afgelopen periode heeft BuildinG ingezet op de ontwikkeling van het programma ‘BuildinG Digital’ in samenwerking met onder meer Bouwend Nederland. Digitale technieken bieden oplossingen in maatschappelijke vraagstukken en economische kansen. Het betekent een verandering in de manier van werken - ontwerpen, realiseren en onderhouden - en ook in de manier van samenwerken - zowel horizontaal als in de keten. Dit vraagt om begeleiding, kennisontwikkeling en bijscholing. Met de opening van het Digilab zet BuildinG de eerste stap in een ambitieus programma gericht op kennisontwikkeling, kennisdeling en het beschikbaar stellen van de faciliteiten nodig voor innovatie.

Meer informatie over BuildinG Digital? Neem dan gerust contact met ons op!

Minor Built Digital

In september 2019 is de minor Built Digital gestart van de School van Architectuur en Built Environment van de Hanzehogeschool Groningen. Deze minor wordt in samenwerking met TU Delft en Alfa-college Groningen twee keer per jaar gegeven aan 20 tot 40 studenten.

In dit kennisprogramma komen de nieuwste technieken aan bod, als ook samenwerken en communiceren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de mogelijkheden van 3D-printing en robotica.

De studenten volgen het lesprogramma in het Digilab in de testhal van BuildinG.

Digilab

Midden in onze proeftuin, in onze testhal, hebben we een Digilab gerealiseerd. Dit Digilab is volledig circulair gebouwd door Van Wijnen samen met 2 studenten van de Hanzehogeschool Groningen. Studenten, onderzoekers en bedrijven kunnen hier volop aan de slag met hoogwaardige digitale technieken zoals een RobotLab, 3D printing, VR, Augmented Reality, hologrammen en Kunstmatige Intelligentie. 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Onze partners in digitalisering zijn: Bouwend Nederland, Hanzehogeschool Groningen, TU Delft, Alfa-college, EPI-kenniscentrum, Studio RAP en anderen.