Digitalisering

Dingen fundamenteel anders kunnen doen. Anders dan dat tien jaar geleden überhaupt denkbaar was. Opnieuw kunnen kijken naar de bouwsector, naar cross-overs in samenwerkingen, naar processen, methoden en technieken. Dat is wat de digitale revolutie ons heeft gebracht. De mogelijkheden in digitale innovatie zijn inmiddels zo goed als onbeperkt en ontwikkelen razendsnel.

Precies wat de bouw nodig heeft. Nu en in de toekomst. En daarom zet BuildinG ook in op digitalisering. 

Meer informatie over digitalisering? Neem dan gerust contact met ons op.

Minor BuildinG Digital

Het kennisprogramma BuildinG Digital faciliteert scholieren, studenten én professionals in het oriënteren op en bekwamen in nieuwe digitale bouwtechnieken.

Vanaf september 2019 start de minor Built Digital van de School van Architectuur en Built Environment van de Hanzehogeschool Groningen. Deze minor worden in samenwerking met TU Delft en Alfa college Groningen twee keer per jaar gegeven aan 35 tot 50 studenten.

In dit kennisprogramma komen de nieuwste technieken aan bod, als ook samenwerken en communiceren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de mogelijkheden van 3D-printing en robotica.

De studenten volgen het lesprogramma in het Digilab in de testhal van BuildinG.

Digilab

Midden in onze proeftuin, in onze testhal, hebben we een Digilab gerealiseerd. Dit Digilab is volledig circulair gebouwd door Van Wijnen samen met 2 studenten van de Hanzehogeschool Groningen. Studenten, onderzoekers en bedrijven kunnen hier volop aan de slag met hoogwaardige digitale technieken zoals een RobotLab, 3D printing, VR, Augmented Reality, hologrammen en Kunstmatige Intelligentie. 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Onze partners in digitalisering zijn: Bouwend Nederland, Hanzehogeschool Groningen, TU Delft, Alfa College, EPI-kenniscentrum, Studio RAP en anderen.