Voor u?

BuildinG is er voor iedereen: bedrijven, particulieren, kennis- en onderwijsinstellingen en de overheid.

BuildinG biedt regionale (mkb-)bedrijven laagdrempelig toegang tot begeleiding van onderzoek, testfaciliteiten en demonstratiemogelijkheden. Bouwbedrijven, architecten, toeleveranciers, ingenieursbureaus en andere bedrijven uit de sector kunnen terecht in BuildinG. Hier kunnen ze gebruik maken van bijvoorbeeld de triltafel of de klimaatkamer, maar bij BuildinG is meer mogelijk:

  • Testen van nieuwe producten.
  • Begeleiding en hulp krijgen bij certificering.
  • Demonstreren van innovaties.
  • Projecten aanmelden voor monitoring.
  • Samenwerken met talentvolle studenten.
  • Meedoen in innovatie-ateliers rondom concrete bouwopgaven.
  • Potentiële businesspartners en collega-ondernemers ontmoeten.
  • Toegang krijgen tot de laatste stand van de techniek.

In BuildinG komen professionals uit het bedrijfsleven samen met onderzoekers, docenten, studenten en overheden om te werken aan de toekomst van het bouwen. Betrokken bewoners kunnen terecht in BuildinG voor demonstraties en informatiebijeenkomsten. Zij kunnen, als particulier of coöperatie, de toekomst van aardbevingsbestendig bouwen van dichtbij bekijken.