Vlaktesters

De door QuakeShield ontwikkelde vlaktesters nu definitief bij BuildinG.

Na de zomer gaan de cyclische vlaktester in BuildinG volop gebruikt worden. Ihsan Bal, lector Aardbevingsbestendig bouwen van de Hanzehogeschool Groningen, zal er met zijn onderzoeksteam en studenten veel te vinden zijn. Zijn specialiteit is het versterken van historische gebouwen. De testapparatuur zal in zijn onderzoek een prominente plaats innemen. Daarnaast kunnen bedrijven hun innovatieve producten laten testen op de apparatuur van QuakeShield. Ook het EPI- Kenniscentrum, een initiatief van het Alfa-college, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, heeft hierin een rol. Dit opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig bouwen gaat de ontwikkelde kennis in de praktijk gebruiken om inwoners van de provincie Groningen te helpen bevingsveilig te wonen.

Wat zeggen betrokkenen en experts over de testapparatuur:

Peter Westra van Oosterhof Holman: “Toen de aardbevingsproblematiek in 2012 serieuze vormen begon aan te nemen, dachten we: we kunnen wachten op een oplossing, of we gaan zelf aan de slag. We besloten zelf een product te ontwikkelen om gebouwen preventief te versterken: QuakeShield was geboren. Omdat we geloven in kennisdeling en samenwerken, zijn we uiteindelijk samen met professor Jan Rots - hoogleraar Structural Mechanics for Buildings aan de TU Delft - een onderzoek gestart. Onze promovendus Ömer Türkmen heeft in Europa gezocht naar geschikte testapparatuur. Maar omdat dit niet beschikbaar was voor ons in Nederland, hebben we dit in eigen beheer en onder toezicht van TU Delft en Eindhoven zelf ontwikkeld en gebouwd. Toen BuildinG in beeld kwam, voelde het als een logische stap om hier de testapparatuur en opgedane kennis onder te brengen. Zo blijft de kennis die we hebben opgedaan tijdens de ontwikkeling van QuakeShield verankerd in de regio en het regionale onderwijs en kunnen we blijven kennisdelen. Ook kunnen we de samenwerking met het Groningse MKB verder uitwerken. Wat ons betreft een echte win-winsituatie.”

Het unieke systeem van QuakeShield werkt als volgt: eerst worden er groeven in de muur gefreesd voor het plaatsen van koolstofstrips (acht maal sterker dan staal), die met een speciaal ontwikkelde taaie, elastische lijm worden opgevuld. Vervolgens wordt aan één zijde een koolstof wapeningsnet aangebracht. Tot slot wordt dit afgewerkt met een cementeuze of polymeer versterkingslaag. Het innovatieve systeem kan – door vanaf één zijde de koolstof wapening in de muur aan te brengen – beide zijden van het metselwerk versterken.

Rolf Koops, directeur BuildinG:  “Ik ben heel blij met de samenwerking met Quakeshield. De vlaktesters die zij hebben ontwikkeld komen straks in onze hal voor de gehele markt beschikbaar. De apparatuur is uniek en te gebruiken door bedrijven en kennisinstellingen die willen werken aan nieuwe oplossingen voor het bevingsgebied. Zo kan de bouw innoveren en daadwerkelijk bijdragen aan een sterker Groningen.”

Ihsan Bal, lector Aardbevingsbestendig Bouwen Hanzehogeschool Groningen:  “This equipment can represent the real response in seismic action in full scale. Full scale is important in masonary and difficult to handle. The equipment can keep also the vertical load constant, which is a must, but it is also difficult. This is important, because the vertical loads of everyday life are constant during seismic loads. The seismic loads are cyclic reversals and we can simulate that. So yes, I am very happy with this high-qualified equipment and we can use is very well in our research.”