Bijeenkomst versterking, product en maatregelen

Locatie: EnTranCe, Zernikelaan 17 in Groningen
Dinsdag 12 maart 2019 van 15.00-17.00 uur 

TNO, BuildinG en EPI-kenniscentrum organiseren in samenwerking met het Centrum Veilig Wonen (CVW) een technische bijeenkomst op dinsdag 12 maart a.s. in Groningen.

Onderwerpen: versterkingsmaatregelen, validatie en maatregelencatalogus
Doel van de bijeenkomst is om inzicht te geven in de relatie tussen versterkingsmaatregelen en  producten en oplossingen die daarvoor kunnen worden gebruikt.

  • Binnen het lopende TKI-project “Beoordelingskader voor herstel en versterking bij aardbevingen” wordt een beoordelingskader ontwikkeld, dat ingezet kan worden voor het toetsen van specifieke versterkingsoplossingen. Hiertoe worden producten of combinaties van producten getest op de triltafel in BuildinG. 
    Deze middag willen we duidelijkheid krijgen over de vraag welke partij welke rol heeft bij het ontwikkelen, testen en accepteren van producten bij de versterkingsopgave. Een toelichting die duidelijk maakt welke stappen nodig zijn om tot een gevalideerde oplossing te komen, maakt onderdeel uit van deze bijeenkomst, evenals een demonstratie van een proef op de triltafel.
  • Naast het testen zijn nog andere stappen nodig om te komen tot een oordeel of een product of oplossing bijdraagt aan het reduceren van het veiligheidsrisico. TNO licht toe wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de stappen in de validatie van oplossingen.
  • Centraal daarbij staat de wijze waarop versterkingsmaatregelen worden ingezet bij de versterkingsopgave. Het CVW gebruikt hiervoor de maatregelencatalogus. Hierin staan maatregelen beschreven die kunnen worden toegepast. Maatregelen worden bij toepassing omgezet in producten die kunnen of moeten worden toegepast. Het CVW licht toe op welke manier zij van plan is de maatregelencatalogus te gebruiken.

Voor wie?
Het programma is gericht op (toe)leveranciers, constructeurs en bouwbedrijven.

Hoe ziet het programma eruit?

14.45-15.00 uur              Inloop en ontvangst

15:00-15.05 uur              Welkom door Rolf Koops, directeur BuildinG

15.05-15.15 uur              Update TKI project ‘Beoordelingskader voor herstel en versterking bij aardbevingen’ door Tim Dijkmans, TNO

15.15-15.45 uur              Versterkingsmaatregelen in relatie tot producten door Bennie Kayser, CVW

15.45-16.15 uur              Validatie van versterkingsmaatregelen door Chris Geurts, TNO

16:15-16:30 uur               Wandelen naar BuildinG

16.30-17.00 uur              Demonstratie op triltafel met toelichting door Okke Bronkhorst, TNO

                                          met aansluitend een borrel in BuildinG

Aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Tim Dijkmans, Project Manager TNO of met Coby Schoonhoven, projectmanager BuildinG.

Partners