Triltafel

De triltafel van BuildinG is specifiek geschikt voor Groningse aardbevingen

De triltafel omvat een uni-axiale as waarmee dynamische testen kunnen worden uitgevoerd voor onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van gebouwcomponenten en –installaties.

De tafel bestaat uit:

 • een lagersysteem met 4 grondplaten, 8 rails, 16 lagerblokken en 16 lagerhuizen;
 • een tafel bestaande uit HEA300 profielen en twee stalen platen van 10 mm die als tafelblad dienen;
 • een meetframe bestaande uit stalen kokerprofielen (100x100x8) met diagonale stalen span strips, bedoeld voor het doen van testen op (baksteen) muurtjes;
 • een valbescherming constructie, waarmee het mogelijk is om testen tot falen veilig uit te voeren.
 • De tafel is bedoeld voor het doen van (aardbevings)onderzoek naar gebouwcomponenten/-onderdelen. Op basis hiervan is de triltafel ontworpen met de volgende technische data:
 • Basis tafeloppervlak: 2x3 m
 • Gewicht tafel: 3,5 ton
 • Gewicht frame: 1 ton
 • Maximaal gewicht testobject: 10 ton (inclusief testframe)
 • Piek verplaatsing (slag van de vijzel): 140 mm
 • Piek snelheid*: 400 mm/s
 • Piek versnelling*: 7 m/s2
  * Deze piekwaarden zijn van toepassing voor aardbevingssignalen; voor harmonische trillingen zijn hogere snelheden en versnellingen te realiseren.

De tafel is bedoeld voor verschillende soorten dynamische testen:

 • harmonische trillingstesten (sinustesten) voor bepaling van dynamische eigenschappen, zoals eigenfrequenties en dempingskarakteristieken. Met behulp van deze testen wordt inzicht verkregen in het dynamisch gedrag van het geteste product. Hiermee kunnen bijvoorbeeld trillingsmaatregelen worden gedefinieerd;
 • onregelmatige trillingstesten (zoals een aardbevingssignaal) voor bepaling van de bestendigheid van een product tegen een bepaald type trillingssignaal (zoals een aardbeving van een bepaalde kracht).

De volgende objecten kunnen worden getest:

 • gebouwcomponenten, zoals (baksteen) muurtjes, bouwknopen of schoorstenen; 
 • gebouwinstallaties zoals ventilatiesystemen en systeemplafonds;
 • trillingsgevoelige apparatuur, zoals mainframe computers en MRI scanners;
 • testen van mitigerende maatregelen aan constructies tegen aardbevingen.

Voor meer informatie over testen en over de testfaciliteiten kunt u contact opnemen met onze scientific coördinator Eleni Smyrou.