Kleine triltafel

De kleine triltafel is een professionele triltafel die veel wordt gebruikt voor onderzoek. Lector Ihsan Bal van de Hanzehogeschool Groningen en zijn onderzoeksteam maken hier samen met studenten veel gebruik van. 

Eigenschappen
Afmetingen: 1x1m
Specimen bevestigingsgaten: elke 150x165mm
Draagvermogen: 250kg
Max PGA: + -2g met 100kg / + -1g met 250kg
Max. PGV: 500 mm / sec
Slag: + -97 mm

Data-acquisitie
Tafelverplaatsing: 100Hz sampling
Externe versnellingsmetingen: tot 2 kHz sampling in 3D