Testfaciliteiten

Testopstellingen voor onderzoek en onderwijs

In de hal van BuildinG staan diverse testopstellingen bedoeld voor onderzoek en onderwijs. In verschillende opstellingen kan het gedrag van materialen, gebouwdelen of constructies worden blootgesteld aan verschillende typen statische en dynamische belastingen. Hiermee kan worden getest hoe zij reageren. Dit onderzoek is nodig om de verbinding te leggen tussen de theorie (het verwachte gedrag als er een trilling of belasting wordt aangebracht) en de praktijk (wat zien we gebeuren met de muur, schoorsteen of fundering? Welke faalmechanisme treedt op?). Ook maatregelen kunnen worden getest om de betrouwbaarheid vast te stellen of de limieten te verkennen waarbij zij niet meer voldoen.

De partners van BuildinG maken om uiteenlopende redenen gebruik van de testfaciliteiten bij BuildinG. Studenten uit MBO en HBO kunnen praktijkervaring opdoen en vanuit onderwijsdoelstellingen proeven uitvoeren. Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek ook mogelijk om specifiek gedrag of eigenschappen van materialen te beproeven en op basis daarvan een bijdrage te leveren aan normen en berekeningsmethoden. Praktijkgericht onderzoek, nodig om ondernemers te helpen bij hun productontwikkeling en validatie, is een derde belangrijke activiteit in de testhal.

De verschillende testfaciliteiten zijn in enige mate complementair aan elkaar. Op deze manier kan een brede reeks aan vragen worden beantwoord. De keuze voor de gekozen faciliteiten is zodanig dat deze zowel snel inzetbaar zijn (zonder al te lange doorlooptijd) en tegen aantrekkelijke dagtarieven (in tegenstelling tot zeer grote of zware opstellingen). Wij helpen je dan ook graag verder bij je testvraag.

Op dit moment bevinden zich de volgende opstellingen in de testhal van BuildinG:

Voor statisch onderzoek:
- Cyclische vlaktester in-het-vlak
- Cyclische vlaktester uit-het-vlak

Voor dynamisch onderzoek
- Grote triltafel (oppervlakte 2x3 meter, geschikt voor onderzoek tot 10 ton)
- Kleine triltafel (oppervlakte 1x1 meter, geschikt voor onderzoek tot 250 kg)

Voor meer informatie over testen en over de testfaciliteiten kun je contact opnemen met Jelle Pama  of het contactformulier invullen onderaan deze pagina.

Contactformulier Testen