Clickhouse

Concept voor passief bouwen

Passief bouwen is een super energiezuinige bouwmethode die is ontwikkeld door dr. Wolfgang Feist, de oprichter van het Passivhaus Institut (PHI) in Duitsland.

Een passiefhuis is de overtreffende trap van een energiezuinige woning. Het heeft hele specifieke eigenschappen om de woning ultra-energiezuinig te maken. Een passiefhuis is zo goed geïsoleerd dat je de woning met een kaarsje zou kunnen verwarmen.

De overheid heeft vastgesteld dat in 2020 woningen een energiebehoefte mogen hebben van 70 kWh per m2. Een passiefhuis heeft een energiebehoefte onder de 15kWh per m2! Bij C+M+B Ontwikkeling geloven we dat een passief huis het huis van de toekomst is en dat iedere bouwer op termijn op deze manier wil bouwen. Wij hebben een concept ontwikkelt voor het bouwen van passieve huizen: Clickhouse.

CLICKHOUSE BOUWT GEZONDHEID

Clickhouse bouwt in de eerste plaats kwalitatief zeer hoogstaande moderne woningen met aandacht voor isolatie, gezondheid, energie en comfort. Woningen gebouwd voor de toekomst van gezonde en duurzame materialen, die weinig energie vragen en waar comfort en gebruikerswensen op het hoogste niveau staan. Alle woningen zijn dermate goed geïsoleerd dat we nu al ruim voldoen aan de norm van bijna energie neutrale gebouwen zonder dat we daarvoor dure warmtepompen hoeven te gebruiken of heel veel zonnepanelen. Hoe we dat doen? In de eerste plaats door gewoon heel goed te isoleren. Daarnaast is het belangrijk dat de zon de woning kan verwarmen en dat je goed luchtdicht bouwt.

Waarom doen we het? Uit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit in woningen soms tweemaal zo ongezond is als de buitenlucht. Een slecht binnenklimaat wordt steeds vaker genoemd als oorzaak van allerlei gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, slaapproblemen, huidklachten, allergieën en aandoeningen aan de longen (astma). Of zaken waar we steeds meer aan worden blootgesteld zoals fijnstof. Aangezien we tegenwoordig meer dan 90% van de tijd binnen verblijven is het belangrijk om daar eens bij stil te staan. Denk echter ook aan materialen die licht toxisch zijn, allergeen vrije materialen in uw woning.  Daarom worden alle woningen opgebouwd uit ademende materialen.

Passief bouwen = kierdicht bouwen
Het basisprincipe van passief bouwen is simpel: het houdt de warmte van zonlicht en warmtebronnen in huis zo goed mogelijk vast, en de kou zo goed mogelijk buiten. Dat vraagt om extreem goede isolatie die de warmte kan vasthouden en om een volledig kierdicht huis.

Slim ventilatiesysteem
Een luchtdicht passiefhuis betekent dat er geen koude buitenlucht naar binnen kan dringen en geen warme lucht naar buiten. Om toch voldoende frisse lucht in uw woning te laten, zonder dat het huis afkoelt, is een ventilatiesysteem nodig met een warmteterugwinunit (WTW). Een systeem dat de warmte van afgevoerde lucht gebruikt om frisse lucht van buiten voor te verwarmen.

HET PASSIE(F) EXPERIENCE CENTRUM

In de proeftuin van BuildinG zal volgens het Clickhouse concept het passie(f) experience centrum worden gebouwd (zie afbeelding bovenaan deze pagina). Het is een gebouw, passief huis/ kantoor dat voldoet aan de criteria voor passief bouwen. Het experience center moet meerdere of een duo functie(s) krijgen. Tijdens kantooruren een kantoor / showroom functie en in de avonden en het weekend de mogelijkheid om te bezichtigen of zelfs proefslapen. Samen met een aantal geselecteerde partners willen we nieuwe innovatieve methodes laten zien, en testen, voor funderingstechnieken, hoogwaardige isolatie, toepasbare gezonde materialen, circulariteit en installaties als een integraal geheel. We willen laten zien dat de bouw anders kan en moet en dat betaalbare zeer goed geïsoleerde gebouwen voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Bovendien moeten mensen kunnen ervaren dat wonen in dit huis bijdraagt aan een hoge mate van comfort en gezondheid.

De thema’s gezondheid, verantwoorde materialen, circulariteit, innovatie, efficiënt, energiehuishouding, autarkisch bouwen, biobased bouwen, domotica met als hoofdthema passief bouwen moeten samen komen in het Passie(f) experience centre. Dit betekent dat samen met lokale bedrijven en onderwijsinstellingen de bouw en ontwikkeling georganiseerd gaat worden en in een LAB situatie onderzoek en monitoren van de nieuwste toepassingen of innovaties plaats gaat vinden. Lokale bedrijven kunnen aanhaken en het geheel zal een open source situatie zijn. Workshops en experimenteerruimte zullen derhalve een belangrijke rol gaan vormen.