StabiAlert

Validatietrajecten aardbeving bestendig bouwen

De bank die je hierboven ziet, staat in de testhal van BuildinG en is een demonstratie van de snelheid en nauwkeurigheid van het systeem van StabiAlert. De bank bevat 2 tilt sensoren. Wanneer je er op gaat zitten toont het scherm de doorbuiging in het midden in duizendsten van millimeters.

Informeren
StabiAlert heeft een gecombineerde versnellings- en tiltmeter die niet alleen de kans op schade, maar ook de schade zelf in kaart brengt. In het gaswinningsgebied hebben zij een grid van sensoren aangelegd waarmee ze per locatie inzichtelijk maken of er sprake in van zetting schade bij individuele aardbevingen. Het Grid is beschikbaar voor burgers, bedrijven en bestuurders via de website van StabiAlert.


Valideren
Er worden nieuwe technieken ingezet bij het aardbeving bestendig maken van objecten. StabiAlert helpt bij het valideren van deze technieken, door uitgebreid voor en na toepassing van de techniek objecten te monitoren. Hierbij worden op locatie testen uitgevoerd onder geconditioneerde omstandigheden. De kennis die zij hierbij opdoen gebruiken ze weer bij andere projecten buiten het aardbevingsgebied.