Waarom BuildinG?

Bewoners in Noord-Groningen hebben te maken met de gevolgen van aardbevingsschade. De komende jaren worden woningen en gebouwen hersteld en versterkt voor de toekomst. De ambitie is om zoveel mogelijk woningen tegelijkertijd te verduurzamen en levensloopbestendig te maken. Dit levert ook werk op in de regio. Hiervoor is wel innovatie nodig in producten en processen. BuildinG heeft hierin een cruciale functie en is dé plek voor bedrijven en bewoners om te werken aan het thoes van de toekomst.

Op de langere termijn draagt BuildinG bij aan een nieuw cluster van bedrijven en (onderwijs)instellingen dat zal zorgen voor hoogwaardige kennis, bedrijvigheid en werkgelegenheid.