Voor jou?

BuildinG is er voor iedereen: bedrijven, particulieren, kennis- en onderwijsinstellingen en de overheid

BuildinG voor ondernemers
BuildinG biedt laagdrempelig toegang tot testfaciliteiten, begeleiden van onderzoek en demonstratiemogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een trilplaat die aardbevingen simuleert, maar bij BuildinG is meer mogelijk:

  • testen van nieuwe producten;
  • begeleiding en hulp krijgen bij certificering;
  • demonstreren van innovaties;
  • gratis innovatie-advies via MKB-loket;
  • projecten aanmelden voor monitoring;
  • samenwerken met talentvolle studenten;
  • meedoen in innovatie-ateliers rondom concrete bouwopgaven;
  • potentiële businesspartners en collega-ondernemers ontmoeten;
  • toegang krijgen tot de laatste stand van de techniek.

BuildinG voor studenten
Lector Ihsan Bal en zijn onderzoeksteam en studenten zijn veel te vinden in de testhal van BuildinG. Ihsan Bal is in mei 2017 aangesteld als lector Aardbevingsbestendig bouwen met als specialiteit het versterken van historische gebouwen. Hij zal in zijn onderzoek samen met studenten veel gebruik maken van de testapparatuur van BuildinG.

BuildinG voor particulieren
Betrokken bewoners kunnen terecht in BuildinG voor demonstraties en informatiebijeenkomsten. Zij kunnen, als particulier of coöperatie, de toekomst van aardbevingsbestendig bouwen van dichtbij bekijken.