Team BuildinG

Team BuildinG

Coby Schoonhoven, projectmanager

cschoonhoven@building.nl

Bert van Veen, beheerder testhal

bvanveen@building.nl

Kees Vianen, adviseur bouw & infra bij Bouwend Nederland


k.vianen@bouwendnederland.nl

Eleni Smyrou, scientific coördinator


esmyrou@building.nl

Dieke Sloots, officemanager


dsloots@building.nl

Rolf Koops, directeur

rkoops@building.nl

Jelle Pama, programmaleider

jpama@building.nl

Jacqueline Evers, projectmedewerker

jevers@building.nl

Joram Nauta, business developer bij TNO

joram.nauta@tno.nl