Founding fathers

BuildinG is een initiatief van de Economic Board Groningen en de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met TNO en Bouwend Nederland en is er voor ondernemers en inwoners.

De Economic Board Groningen (EBG) wil de economische groei in Noord-Groningen aanjagen en de werkloosheid structureel terugdringen. Dit doen ze onder meer door middel van een GROEIfonds voor ondernemers en het stimuleren van de aanleg van snel internet. EBG heeft financiële expertise, kennis van het gebied en de sector en ervaring met publiek-private samenwerking.

Kennisinstituut TNO zet zich in voor complexe, omvangrijke en domein overstijgende problematiek. Vandaar dat TNO een founding father is van BuildinG. TNO heeft kennis op het gebied van herstel en versteviging van bouwwerken. Het zwaartepunt van de rol van TNO ligt bij het versnellen van de versterking van huizen en het goedkoper maken van de verduurzaming ervan.

De Hanzehogeschool Groningen werkt als onderwijsinstelling met studenten, docent-onderzoekers en partners uit de regio samen aan vraagstukken die in Noord-Groningen spelen. De Hanzehogeschool wil de professional van nu ondersteunen bij die vraagstukken en de professional van de toekomst opleiden. Hiermee verbinden ze onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk.

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven in de regio Noord, vindt het ontwikkelen en testen van innovatieve marktideeën belangrijk voor de positie van haar leden. Bouwend Nederland heeft een groot netwerk en specifieke kennis van de markt en draagt daarom bij aan BuildinG.