Verslag kennistafel Bouwen en Versterken over zorgvastgoed

5 juli 2019

Verslag kennistafel Bouwen en Versterken over zorgvastgoed

Op 11 april 2019 organiseerde het Kennisplatform Bouwen en Versterken haar zesde kennistafel. Deze bijeenkomst stond in het teken van zorgvastgoed. De deelnemers hebben kennis uitgewisseld en een top vijf samengesteld van relevante onderwerpen voor vervolgonderzoek. Het verslag van de kennistafel is nu gepubliceerd.

Bij de kennistafel waren vijfentwintig professionals aanwezig. Zij gingen in gesprek over de toekomstbestendigheid van zorggebouwen. Daarbij ging het zowel over de gevolgen van aardbevingen als over veranderingen in de zorg in het algemeen.

Onderwerpen voor vervolgonderzoek

In het verslag staat een samenvatting van de presentaties en discussies van de middag. Ook wordt er een top vijf van onderwerpen gegeven voor vervolgonderzoek.

  1. Vraag en aanbod sneller bij elkaar brengen

Hoe kunnen lokale initiatieven en ideeën voor zorg worden aangesloten op het zorgprogramma van NCG?

  1. Samenwerken vanuit een gemeenschappelijke visie

Hoe kan het best een overlegstructuur worden opgezet om lokale initiatieven voor zorg te koppelen aan het zorgprogramma van NCG?

  1. Organiseren van een gezamenlijke leercurve

Hoe kunnen we leren van elkaar binnen de vele projecten in het zorgprogramma en bijvoorbeeld het scholenprogramma?

  1. Gebouwen flexibel indeelbaar maken

Wat zijn de beste constructies en installaties om een gebouw toekomstbestendig te maken?

  1. Integrale concepten ontwikkelen

Hoe kan met bouwkundige concepten het best worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen in de zorg?

Kennisplatform Bouwen en Versterken

Het Kennisplatform Bouwen en Versterken is bedoeld om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren. Vanuit het platform worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals kennistafels voor vakprofessionals en wetenschappers en een jaarlijks kenniscongres voor een breder publiek. Nationaal Coördinator Groningen is opdrachtgever en de uitvoering van het platform is belegd bij BuildinG.

Bekijk hier het verslag van de kennistafel 'Zorgvastgoed'

  • Delen: