THOES als platform om zelf je opties te verkennen

8 juni 2018

THOES als platform om zelf je opties te verkennen

Waarom THOES? Een interview met Rolf Koops, initiatiefnemer van THOES en directeur van BuildinG

Waarom THOES? In een gesprek met Groninger Dorpen en QuakeShield kwamen we tot een gedeelde visie: Groningers belanden vaak in een fuik wat betreft hun woning. Het is een eendimensionaal traject van inspectie naar versterkingsadvies. Dit maakt het lastig je te oriënteren op de mogelijkheden voor versterken, maar ook voor verduurzaming, levensloopgeschikt wonen of andere vormen van optimalisatie. Er is dus eigenlijk geen showroom voor bewoners. Terwijl er anderzijds wel een ruim aanbod aan innovatieve oplossingen is vanuit het bedrijfsleven. Maar die komen pas in beeld als een bewonersbegeleider dit aanbeveelt of het toevallig past binnen de situatie. Dit betekent ook dat een oplossing pas in beeld komt als de bewoner de keuze al moet maken, voordat hij zich heeft kunnen oriënteren. Daar ligt wat ons betreft een kans.

THOES is niet bedoeld om de onzekere situatie in Groningen te negeren of te bagatelliseren, maar wel om elkaar op te zoeken, in gesprek te gaan en beter beslagen ten ijs te komen. Niet alleen tussen de bouw en bewoners, maar juist ook tussen bewoners onderling. We zijn geen commerciële bouwbeurs waarbij de verkooptijgers in je nek staan te hijgen, maar we willen wel uit de afwachtende houding stappen. Kortom: in ongedwongen, open sfeer de mogelijkheden verkennen. Dit alles begint met een ontmoeting op zaterdag 30 juni bij THOES.

Vernieuwing in de bouw
Groningen heeft met meer te dealen dan de bevingen. We hebben te maken met krimp, de energietransitie, digitalisering, demografische ontwikkelingen, en daarnaast willen we nog aan de slag met circulaire bouw. En dat alles in een situatie met ontzettend veel individuele vragers, met een enorme variëteit in woningen én woonwensen. Met daartegenover een zeer gefragmenteerd aanbod. Dat vraagt om nieuwe businessmodellen en nu al inspelen op de toekomst. Dit betekent ook dat de overheid en bouwsector aan de voorkant veel meer moeten gaan samenwerken.

Krachten bundelen
Met THOES willen we bewoners een stap verder helpen in de oriëntatie naar hun ideale woontoekomst, en tegelijkertijd het regionale bedrijfsleven een podium bieden én triggeren. Focus je niet alleen op de techniek, maar zorg er vooral voor dat je de bewoners goed bedient en adviseert, zodat de markt meer volwassen wordt. Op 30 juni organiseren we THOES vanuit de eigen kracht en kunde van onze regio. U komt toch ook?

Jij komt toch ook? Klik hier voor meer informatie en aanmelden!

  • Delen: