Start Kennisplatform Bouwen en Versterken

7 november 2017

BuildinG gaat in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen het Kennisplatform Bouwen en Versterken oprichten. Het platform is bedoeld om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren.

Het kennisplatform brengt wetenschappers en professionals bij elkaar. Vanuit het platform worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals kennistafels voor professionals en  een jaarlijks kenniscongres voor een breed publiek. Ook wordt een kennisloket ontwikkeld. Via dit digitale loket wordt kennis over bouwen en versterken, bijvoorbeeld uit onderzoeksrapporten, voor iedereen beschikbaar en toegankelijk.

Kennistafel NPR 9998

Op dinsdag 12 december organiseert BuildinG de eerste kennistafel voor het Kennisplatform Bouwen en Versterken. Het thema van deze bijeenkomst is de Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR). Het doel van de kennistafel is om met wetenschappers en professionals vast te stellen wat de belangrijkste kennisvragen zijn voor de verdere ontwikkeling van de NPR 9998.

Meer informatie vindt u hier.

  • Delen: