SBR Trillingsrichtlijn deel A

25 januari 2018

SBR Trillingsrichtlijn deel A

In Nederland bestaat geen algemene wetgeving over trillingen. Er bestaan wel richtlijnen over trillingen, de SBR-trillingsrichtlijnen. Deze richtlijnen bestaan sinds 1992 en zijn uitgebracht door SBR (Stichting BouwResearch). In 1992 waren er drie delen: richtlijn 1 handelde over schade aan bouwwerken als gevolg van trillingen, richtlijn 2 ging over hinder voor personen in gebouwen en richtlijn 3 had trillingsgevoelige apparatuur tot onderwerp. In 2002 werden deze richtlijnen tekstueel geactualiseerd en omgedoopt tot de richtlijnen A, B en C.

De SBR Trillingsrichtlijn deel A is in december 2017 in gewijzigde vorm opnieuw uitgebracht. Deze richtlijn is een meet- en beoordelingsrichtlijn van trillingen aan bouwwerken, met als doel schade als gevolg van die trillingen te voorkomen. Deze richtlijn is vrij beschikbaar gesteld door SBRCURnet, en is hier te vinden. Ten opzichte van de vorige uitgave (2002, en heruitgave van 2006) zijn resultaten van nieuw onderzoek naar de relatie tussen trillingssnelheid en schadekans toegevoegd, zijn de grenswaarden voor de kans op zettingen van de fundering als gevolg van trillingen beter gedefinieerd, is een checklist voor de bouwkundige status van een bouwwerk toegevoegd en bevat de richtlijn uitgebreide toelichting op de hoofdtekst en voorbeelden bij de hoofdtekst om de tekst begrijpelijker te maken.

Voor informatie over deze richtlijn kunt u contact opnemen met Chris Geurts van TNO.

De richtlijnen B (hinder) en C (apparatuur) zullen niet meer gereviseerd worden door SBRCurnet omdat deze organisatie per 1 januari 2018 is opgeheven.

  • Delen: