Samen werken aan ‘levensloopbehendig wonen’ in het aardbevingsgebied

3 oktober 2016

Op 1 juni hebben het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), de Healthy Life Alliance, de Nationaal Coördinator Groningen en de Economic Board Groningen een intentieverklaring getekend waarmee zij de ambitie uitspreken huizen in het aardbevingsgebied ‘levensloopbehendig’ te maken. Dat betekent dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, ook als zij op den duur zorg nodig hebben.

Noordoost-Groningen staat voor een grote uitdaging om enerzijds de gebouwde omgeving aardbevingsbestendig te maken en tegelijkertijd kwaliteit aan het gebied toe te voegen. Omdat de gebouwde omgeving invloed heeft op gezondheid en de ervaren kwaliteit van leven, is het juist in het aardbevingsgebied van belang verder te kijken dan alleen het versterken en energiezuinig maken van gebouwen.  Met de ondertekening van de intentieverklaring  is  de eerste stap gezet naar een coalitie van bouwbedrijven, technologiebedrijven, zorgpartijen, verzekeraars en anderen die manieren van ‘levensloopbehendig’ bouwen en renoveren in de praktijk kunnen brengen. Gezond bouwen en alvast rekening houden met wat mensen in de toekomst aan zorg nodig kunnen hebben.

De ondertekening van de intentieverklaring  vond op 1 juni plaats tijdens het internationale congres Building the Future of Health  in het UMCG te Groningen. Het congres, georganiseerd in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU, agendeert de vraag: “hoe kan onze gebouwde omgeving een bijdrage leveren aan een goed en gezond leven”.

*De  WELL Building Standard (WELL) is een bouw-standaard die zich volledig richt op gezondheid en welzijn van mensen. Het ziet de gebouwde omgeving als vehikel om gezondheid en welzijn te bevorderen. WELL is ontwikkeld door het Amerikaanse Delos platform, met wetenschappelijke onderbouwing van de Mayo Clinic. Vertegenwoordigers van beide organisaties spreken tijdens Building the Future of Health.

Onder de noemer ‘Vital @ Home in a Man Made Blue Zone’ werken de partijen samen aan een duurzame combinatie van bouw, technologie en sociale innovatie.  De betrokken partijen ontwikkelen een pakket aan oplossingen voor een zorgvastgoed-object in het gebied, dat bijdraagt aan kwaliteit van leven van de bewoners en antwoorden biedt op de uitdagingen van het toekomstige zorglandschap. Daarnaast worden op termijn, samen met Build in Groningen (innovatiecentrum voor aardbevingsbestendig en innovatief bouwen) verschillende type woningen, geïnspireerd door de WELL Building Standard*, ontwikkeld, gebouwd en beschikbaar gesteld voor mensen die hierin zouden willen proefwonen.

De memorandum of understanding (MoU) is hier te downloaden.

  • Delen: