Programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen (subsidie)

5 oktober 2016

De provincie Groningen heeft sinds februari de subsidieregeling Programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen. Deze regeling kan interessant zijn voor contacten van BuildinG.

Dit programma stimuleert innovatie en duurzaamheid binnen het midden-en kleinbedrijf

Innovatie en duurzaamheid bij het Groningse midden- en kleinbedrijf stimuleren. Dat is waar de provincie met het programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen  ( PDF-bestand, 270 KB) aan wil werken. Het programma richt zich op alle Groningse mkb’ers, met uitzondering van de detailhandel, horeca, visserij en primaire landbouw. Voor het  programma is 2,4 miljoen euro beschikbaar. Ondersteuning willen we geven aan concrete innovatieve en duurzame projecten die de Groninger economie stimuleren.

Selectiecriteria

De provincie beoordeelt de projectvoorstellen aan de hand van de volgende selectiecriteria:

  1. Het gaat om projecten van één of meerdere Groningse mkb-ondernemers, eventueel in samenwerking met een kennisinstelling (u bent mkb-ondernemer wanneer bij uw onderneming minder dan 250 fte werkzaam zijn en uw jaaromzet de 50 miljoen euro of uw jaarlijkse balanstotaal de 43 miljoen euro niet overschrijdt);
  2. Het gaat om concrete (innovatie)projecten die duurzame producten en/of productieprocessen opleveren;
  3. Projecten moeten een innovatief karakter hebben, waarbij de focus nadrukkelijk ligt op investeringen in vernieuwende technologie. Het moet daarbij gaan om projecten waarbij sprake is van significante verbeteringen van producten of de processen waarmee producten worden voortgebracht;
  4. Projecten zijn duurzaam; aantoonbaar gemaakt aan de hand van de afwegingsmatrix duurzaamheid in het aanvraagformulier. Hierbij moet het project expliciet positief scoren op het onderdeel Planet;
  5. Projecten moeten aantoonbaar bijdragen aan de economische ontwikkeling van Groningen, hetgeen onderbouwd moet worden bij de subsidieaanvraag.

Subsidiepercentage

Wanneer uw project aan alle criteria voldoet kunt u een bijdrage ontvangen van maximaal 25 procent van de totale subsidiabele kosten van het project.
De minimale bijdrage vanuit het programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen bedraagt per project 10.000 euro en de maximale bijdrage 50.000 euro.

Aanvragen

Bespreek uw projectidee met een projectverwerver van de provincie Groningen, voordat u aan de slag gaat met het invullen van een aanvraagformulier. Neem voor een afspraak contact op met Thea Bulthuis, telefoon: 050 -316 45 39 of  e-mail: iendmkb@provinciegroningen.nl.

  • Delen: