Uitnodiging: Presentatie beoordelingskader versterkende maatregelen

4 oktober 2018

Uitnodiging: Presentatie beoordelingskader versterkende maatregelen

Met bijwonen test op triltafel

U I T N O D I G I N G

Locatie EnTranCe, Zernikelaan 17 in Groningen
Dinsdag 30 oktober 2018 van 15.00-17.00 uur 

Op dinsdagmiddag 30 oktober organiseren wij samen met TNO en andere partners een unieke bijeenkomst rondom de ontwikkeling van een beoordelingskader voor versterkende maatregelen. TNO geeft een presentatie over het doel van en de ontwikkelingen rondom dit project. Onderdeel is het bijwonen van een test op een gevelelement op de triltafel in de hal van BuildinG.

Tijdens de test wordt een aantal aardbevingssignalen op de triltafel gesimuleerd. De respons van het gevelelement op deze signalen wordt gemeten met behulp van versnelling- en verplaatsingsopnemers. Na de test is er ruimte voor het stellen van vragen, waarna er vooruit wordt gekeken: welke kansen en mogelijkheden bieden de ontwikkelingen in het bevingendossier?

In de afgelopen periode is verkend op welke manier bekende en nieuwe versterkingsmethoden kunnen worden getest. Ondanks dat besluitvorming, over welke huizen op welke manier worden versterkt, nu niet helder is, willen we graag stilstaan bij de stappen die nog nodig zijn om na deze producttesten de oplossingen toe te kunnen passen.


De middag ziet er als volgt uit:

14.45-15.00u   inloop en ontvangst
15.00-16.00u   presentatie project en bijwonen test
16.00-17.00u   terugblik op testen en vooruitblik

Geïnteresseerd?
Uiteraard zijn de deelnemende partijen aan het project hierbij aanwezig. Ook geïnteresseerd om deze presentatie bij te wonen? Er zijn enkele plaatsen beschikbaar, maar daarvoor geldt: vol = vol.
Aanmelden doe je door het formulier in te vullen op deze pagina.

  • Delen: