Kick-off TKI programma bij BuildinG

13 april 2018

Kick-off TKI programma bij BuildinG

Afgelopen dinsdag was de officiële kick-off van het TKI programma bij BuildinG waarmee middels proeven op de triltafel gewerkt wordt aan een testmethode en beoordelingskader voor herstel- en versterkingsmaatregelen. 

Met proeven op de triltafel bij BuildinG werkt TNO aan een beoordelingskader en een testmethode om de effectiviteit van herstel- en versterkingsmaatregelen bij aardbevingen te kunnen bepalen. Daarmee kunnen bedrijven effectieve bouwkundige oplossingen ontwikkelen voor aardbevingsbestendige gebouwen.

Het meest voor de hand liggende toepassingsgebied voor de maatregelen zijn de gemetselde woningen. De maatregelen zijn echter breder toepasbaar en zouden ook ingezet kunnen worden in gebouwen met een publieke functie, zoals bedieningsgebouwen bij gemalen en sluizen.

Aansluiting bij de praktijk
Een gebouw kan op vele wijzen falen. Het opstellen van een generieke beoordelingsmethodiek die alle faalmechanismen beschouwt, is in dit stadium een te grote stap. Daarom beginnen we bij één faalmechanisme te om op basis hiervan verdere invulling te geven aan de beoordelingsmethodiek. Uit-het-vlak falen, waarbij de muur naar buiten draait of uitbuigt, is een van de kwetsbare punten van metselwerkgebouwen. De beoordelingsmethodiek die wordt opgesteld in dit onderzoek richt zich daarom allereerst  op het uit-het-vlak falen van metselwerk en alternatieve gevelmaterialen of bouwwijzen die als maatregel worden ingezet.

De effectiviteit van een maatregel wordt bepaald door het gedrag van het gehele gebouw en niet alleen van de component waarin of waarop deze maatregel is aangebracht. Het beschouwen van het hele gebouw door een grootschalige proef of een nauwkeurige berekening met een model vergt echter een grote inspanning, zowel in tijd als in kosten. Om met behulp van proeven op de triltafel te kunnen bepalen wat het effect van een maatregel op gebouwniveau is wordt aansluiting gezocht bij bestaande en in ontwikkeling zijnde rekenmethodes en richtlijnen voor constructieve veiligheid en schade, zoals de NPR 9998 en SBR Trillingsrichtlijn A.

Samenwerking
TNO ontwikkelt deze testmethode en het beoordelingskader niet alleen, maar werkt hierbij samen met (veelal) lokale bedrijven en partners. De bedrijven Daas Baksteen, FeNB2 Staalframebouw, Fischer en Straw Blocks Systems laten hun innovatieve producten en systemen beproeven op de triltafel en zijn daarmee koplopers in de sector. Steenindustrie Strating en Remix droge mortel dragen letterlijk en figuurlijk hun steentje bij door producten en expertise te leveren voor de (referentie)muren die worden beproefd. Via de netwerken van TNO, BuildinG en EPI-kenniscentrum wordt de opgedane kennis geborgd en breed beschikbaar gemaakt voor het bedrijfsleven en het onderwijs. Het project wordt ondersteund vanuit het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Deltatechnologie.

Interesse?
U kunt als bedrijf of publieke instelling instappen in het lopende project of zelf proeven (laten) uitvoeren op de triltafel bij BuildinG in Groningen.

 

  • Delen: