Kennistafel Leefbaar en Kansrijk Groningen

18 juni 2018

Kennistafel Leefbaar en Kansrijk Groningen

Op 14 juni organiseerde het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen haar eerste kennistafel. Veertig experts uit verschillende non-profit, profit en ambtelijke organisaties discussieerden mee over de leefbaarheid en kansrijkheid in en rondom Groningen.

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is een initiatief van de Nationaal Coördinator Groningen. Het Kennisplatform brengt nieuwe inzichten vanuit bestaande en nieuwe kennis met het doel om bij te dragen aan mogelijke oplossingsrichtingen voor leefbaarheid en kansen in de aardbevingsregio. Het doel is om jaarlijks een overzicht te geven van de stand van kennis en om een onderzoeksagenda op te stellen. In deze agenda worden de belangrijke nieuwe vragen gebundeld die aangepakt moeten worden. Het Kennisplatform is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM / Sociaal Planbureau Groningen en de GGD Groningen. Meer informatie vindt u hier.

Op zaterdag 29 september 2018 vindt het eerste kenniscongres plaats, dat in samenwerking met het Kennisplatform Bouwen en Versterken wordt georganiseerd. Dit congres is toegankelijk voor een ieder die interesse heeft in de kennis gerelateerd aan het aardbevingsdossier. Het programma en de locatie zullen zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.

  • Delen: