Kennisagenda Bouwen en Versterken geactualiseerd

27 maart 2019

Kennisagenda Bouwen en Versterken geactualiseerd

BuildinG heeft in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor het Kennisplatform Bouwen en Versterken de kennisagenda geactualiseerd. Op deze agenda staat aan welke kennis over schade en versterken nu behoefte is. De actualisatie vond plaats op basis van onderzoeken die afgelopen jaar zijn uitgevoerd en de uitkomsten van de kennistafels die in 2018 zijn gehouden. NCG bepaalt op basis van de kennisagenda welk vervolgonderzoek er moet komen. Daarbij wil NCG ook andere partijen uitdagen onderzoeksvragen uit de kennisagenda te helpen beantwoorden.

Voor 2019 staan de volgende twaalf onderzoeksvragen op de kennisagenda; de vragen zijn geclusterd in drie groepen.

A: Vragen over versterken
1: Wat is de invloed van de afbouw van de gaswinning op de seismiciteit in Groningen?
2: Op welke onderdelen moeten de rekenmodellen nog worden ontwikkeld?
3: Hoe effectief zijn versterkingsmaatregelen in het terugdringen van het risico?
4: Wat is nodig om versterkingsmaatregelen te toetsen ?
5: Hoe kunnen oplossingen verregaand gestandaardiseerd worden?

B: Vragen over ontstaan, opname en preventie van schade
6: Kan een meetlat ontwikkeld worden om schade eenduidig te beoordelen, en wat is daarvoor nodig?
7: Hoe leggen we de schade snel, eenduidig en objectief vast?
8: Welke maatregelen kunnen schades in de toekomst voorkomen en hoe kan dat worden getoetst?
9: Wat is het effect van cumulatieve schade bij meerdere bevingen?

C: Generieke vragen over versterken en schade
10: Hoe kan, in het bijzonder bij erfgoed, een verantwoorde afweging worden gemaakt tussen het wel of niet treffen van maatregelen ?
11: Hoe kan monitoring bijdragen aan de kwaliteit van versterken en schade afwikkeling?
12: Hoe kunnen we het beste leren van reeds opgedane ervaring?

Bekijk de volledige kennisagenda.
Voor meer informatie over de kennisagenda en over het Kennisplatform Bouwen en Versterken kun je contact opnemen met Jelle Pama via kennisplatformbouwen@building.nl.

  • Delen: