COLUMN van onze directeur - Een strohalm voor Groningen?

29 augustus 2019

COLUMN van onze directeur - Een strohalm voor Groningen?

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bezocht midden augustus de bouwinnovatieproeftuin van BuildinG op de Zernike Campus in Groningen. Minister Ollongren liet zich informeren over het vijfjarenplan van BuildinG (“Thuis in de toekomst”) en opende het aardbevingsbestendige Stropaviljoen van Straw Blocks Systems.

Het Stropaviljoen is ontwikkeld met studenten van de Hanzehogeschool. Het laat zien dat je met stro vormvrij, sterk en modern kunt bouwen. Straw Blocks Systems bouwt lego-achtige geprofileerde blokken met bewerkte ruwe strobalen. Het stro – inderdaad, uit de Graanrepubliek zelf - wordt in een licht houten frame verwerkt tot prefab elementen voor gevel, vloer, dak en binnenwanden. Ecologisch en industrieel, nieuw en circulair en tegelijk zo oud als de weg naar Rome. 

De bouwminister wilde ook in gesprek met bouwers over de versterkingsoperatie. Ondanks de bouwvakvakantie schoven 6 bouwondernemers aan, groot en klein, allen actief en vaak ook gevestigd in het bevingengebied. Met dank aan Bouwend Nederland voor de organisatie vanuit het regiokantoor en betrokkenheid van de directie.

Het was een positief maar ook kritisch gesprek. In de kern blijft de vraag; hoe informeer je bewoners en gebouweigenaren en betrek je ze écht bij ingrepen in hun huis en thuis. Welke praktische opties reik je aan als mensen van de nood een deugd willen maken en ze het huis ook willen verduurzamen en/of levensloopgeschikt willen maken? En durf je bedrijven daar eigen verantwoordelijkheid in te geven? Kortom: hoe breng je een beetje vertrouwen terug in de versterkingsoperatie?

Met ervaring onderbouwd geven de bouwers aan er klaar voor te zijn en de benodigde capaciteit te kunnen organiseren. Mits er een helder kader en mandaat is. En dat was tot dusver niet vanzelfsprekend in Groningen. Integendeel: ‘tijdens de wedstrijd’ zijn de afgelopen jaren speelveld (contouren), spelregels (NPR) en wedstrijdleiding (o.a. NCG / CVW / TCMG ) immers meermalen veranderd. 
De minister begrijpt dat dit – voorzichtig uitgedrukt – tot de nodige scepsis leidt. Maar met de NAM ‘uit delijn’ en de publieke regie op de aanpak is zij optimistisch:

“Wat ik heb gemerkt is dat als je verschillende partijen bij elkaar brengt, dat je dan tempo kan maken. Dat is nodig in Groningen. Mensen wachten al lang op versterking van hun huizen en worden ongeduldig, dat snap ik heel goed. Bouwbedrijven willen ook heel graag aan de slag. Het is nu aan ons allemaal om het zo te organiseren dat dat ook gebeurt.”

Eerst zien dan geloven zullen de Groningers zeggen. Terecht, ook ik heb eerdere bewindspersonen dergelijke, plechtige beloftes horen doen.

Maar toch. Kasja Ollongren heeft wel een punt. De verhoudingen zijn wel degelijk fundamenteel veranderd in het dossier; neem alleen al haar eigen bemoeienis als bouwminister. Samen met de regio kan ze nu het verschil maken en dat mogen we van haar verwachten.

En het is nooit te laat voor positieve verandering. Bij BuildinG werken we daar elke dag aan met bewoners, onderzoekers en ondernemers: open samenwerking aan kennis en innovatie voor de bewoonde omgeving. Dat is geen strohalm, maar geloof in de eigen kracht van de regio en sector. En als ik dan toch in de beeldspraak zit: bij BuildinG ligt er geen strobreed in de weg als u wilt innoveren voor de gebouwde omgeving!

- Deze Column is eerder verschenen in de nieuwsbrief van Bouwend Nederland

 

Andere columns van Rolf:

  • Delen: