BuildinG start Kwaliteitsteam Scholenbouw

30 oktober 2017

Schoolbesturen en gemeenten in het bevingsgebied van Noord-Groningen kunnen sinds kort hun plannen voor de bouw- verbouw en verduurzaming van scholen voorleggen aan het Kwaliteitsteam Scholenbouw. 

Bundeling landelijke en regionale expertise
Onder druk van de aardbevingsdreiging zullen er de komende jaren in Noordoost Groningen veel basisscholen met spoed gerenoveerd of vervangen moeten worden. De schaal en doorlooptijd van deze bouwopgave is uniek voor Nederland. Om de benodigde lokale planontwikkeling zo goed mogelijk te ondersteunen en opgedane kennis bij projecten beter te kunnen uitwisselen heeft het Groningse kenniscentrum BuildinG het initiatief genomen om beschikbare landelijke en regionale expertise op het gebied van scholenbouw bij elkaar te brengen in de vorm van een snel reagerend team van onafhankelijke deskundigen: het BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw. Meer informatie leest u hier op onze site. Het volledige artikel van Kenniscentrum Ruimte OK over BKS vindt u hier.

  • Delen: