BuildinG lid van kennisplatform Scholenprogramma

2 december 2016

De scholen in Noordoost-Groningen staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. De uitdaging is om het aardbevingsbestendig maken van de scholen te vervlechten met een duurzame onderwijshuisvesting in de regio. Bij het ontwikkelen van de nieuwe scholen moet voorkomen worden dat in iedere gemeente of voor iedere school het wiel opnieuw uitgevonden moet worden. Daarom is het Scholenprogramma in het leven geroepen.

BuildinG is kennispartner in het Scholenprogramma en wil graag bijdragen aan het succes van 'de Groningse School'. Dit is een onderwijshuisvestingsconcept waarin verschillende onderwijsvisies een passende plek kunnen krijgen. Het biedt de school de gelegenheid de focus te leggen op de ontwikkeling van een toekomstbestendige onderwijsvisie, de marktpartners ontwikkelen parallel hieraan inspirerende en flexibele huisvestingsconcepten.

Op 17 november hield BuildinG een inspiratiesessie in het kader van dit programma. Er werd onder andere onderzocht welke ontwikkelingen de meeste invloed hebben op 'De Groningse school' en waar de prioriteit op moet liggen om het beste onderwijs te bewerkstelligen.

BuildinG is ervan overtuigd dat innovatie zichzelf terugverdient door: een betere kwaliteit in functionaliteit en aansprekend ontwerp, een kortere bouwvoorbereiding en realisatie, lagere transactiekosten en meer zekerheid over de exploitatie. Daarom gaat BuildinG verder met de ontwikkeling van een kenniswinkel om deze uitdagende bouwopgave te realiseren.

  • Delen: