BuildinG klaar voor Koningsdag

24 april 2018

BuildinG klaar voor Koningsdag

Al dagenlang vinden in BuildinG voorbereidingen plaats voor Koningsdag. Met veel inzet werken basisscholieren uit Zeerijp, middelbare scholieren van het Harens Lyceum en studenten van de Hanzehogeschool Groningen aan indrukwekkende gebouwen en constructies om aan de koninklijke familie te laten zien dat wij klaar zijn voor de toekomst!

BuildinG zal een prominente plaats krijgen op de Grote Markt. Op het aardbevingenplein tonen de enthousiaste scholieren en studenten hoe je op verschillende niveaus leert om sterk te bouwen en hoe je dat kunt testen. Het professioneel testen van innovaties in de bouw en infra gebeurt in de testhal van BuildinG op de triltafel en vlaktesters. De kleine triltafel, die normaal gesproken wordt gebruikt voor onderwijs en onderzoek, gaat mee naar de Grote Markt. Hierop wordt een schaalmodel van de Fraeylemaborg getest, een oude borg in Slochteren waarnaar momenteel onderzoek wordt gedaan door de lector. De studenten zijn nog volop bezig met het maken van dit bouwwerk. De scholieren van het Harens Lyceum laten zien hoe je met houten latjes een stevige constructie maakt. En dat dit ook kan met marshmallows en spaghetti tonen de scholieren uit Zeerijp. Wij zijn er vrijdag helemaal klaar voor en hebben er zin in!

  • Delen: