Bijeenkomst over versterken en maatregelen bij BuildinG

13 maart 2019

Bijeenkomst over versterken en maatregelen bij BuildinG

TNO, BuildinG en EPI-kenniscentrum hebben, in samenwerking met het Centrum Veilig Wonen (CVW),  op 12 maart in Groningen een technische bijeenkomst georganiseerd over het ontwikkelen van maatregelen voor bouwkundige versterking. Ongeveer 60 geïnteresseerden woonden de bijeenkomst bij. Het publiek bestond uit zowel aanbieders als afnemers van versterkingsmaatregelen.

Er is in Groningen behoefte aan maatregelen die op korte termijn toegepast kunnen worden en die aantoonbaar effectief zijn. Bennie Kayser (CVW) en Raymond Advocaat (VIIA) namen het publiek mee in de stand van zaken van de Groninger Maatregelen Catalogus (GMC). De GMC bevat technische informatie over toepasbare maatregelen voor versterking en kan gebruikt worden voor communicatie richting eigenaren/bewoners. Chris Geurts (TNO) ging in op de validatie van maatregelen en de noodzaak tot ontwikkeling van rekenregels voor de versterkingsoperatie. Geurts voorziet dat experimenten, waaronder componenttesten op de triltafel bij BuildinG, noodzakelijk zijn in de validatie van maatregelen. Tim Dijkmans (TNO) toonde de eerste resultaten van reeds uitgevoerde experimenten. Daarna was er gelegenheid om een kijkje te nemen bij de triltafel in de testhal van BuildinG.

  • Delen: