Samenwerkende partners

BuildinG kiest voor nauwe samenwerking met partners.

Kiwa
Sinds begin 2017 heeft Kiwa zich aangesloten bij BuildinG. Kiwa richt zich in deze samenwerking vooral op bedrijven en instellingen die advies, testen of certificatie willen in het kader van aardbevingsbestendiger bouwen.

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die certificering verzorgt. Kiwa creëert vertrouwen in uw producten en diensten door de kwaliteit van alles wat u doet zichtbaar en meetbaar te maken.

Indien u vanuit de Nieuwbouwregeling in aanmerking komt voor een financiële ondersteuning kan deze worden aangewend voor technische ondersteuning en advies door gerenommeerde adviesbureaus zoals Kiwa BDA en certificatie instellingen zoals Kiwa Nederland B.V. Hiermee krijgt u een onafhankelijk advies en technische ondersteuning om de kwaliteit van uw product of dienst te verbeteren. Middels certificatie kunt u aan derden tonen dat de kwaliteit van uw product of dienst is geborgd door een onafhankelijk instituut.
www.kiwa.nl

ASQA Subsidies B.V.
ASQA Subsidies B.V. is gespecialiseerd in subsidies en innovatiemanagement: "Wij bieden professionele ondersteuning bij subsidies, fiscale regelingen, kredieten en andere financiële tegemoetkomingen. Onze diensten en producten sluiten aan bij ons streven naar een uitgebreide dienstverlening en intensieve begeleiding van de projecten van onze klanten, waarbij wij garant staan voor daadwerkelijke begeleiding vanaf de opstart tot en met de controles. Onze klanten kunnen rekenen op een maatwerkaanpak voor hun projecten; met gerichte activiteiten en werkwijze, zullen wij aansluiten bij de doelstellingen van uw organisatie. Wij verzorgen de subsidieaanvraag en begeleiden het subsidieproject van begin tot eind, wat betekent dat wij ook het projectmanagement van lopende projecten op ons kunnen nemen. ASQA Subsidies B.V. is premium partner van BINK en is trots om in dit mooie netwerk een rol te mogen spelen. Wij zijn ervan overtuigd dat Bouw en Infra een belangrijke sector is als het gaat om focus op duurzaamheid, innovatie en circulariteit. Over deze onderwerpen denken wij graag met jullie mee."
www.asqasubsidies.nl