BINK BuildinG Innovators NetworK

BuildinG Innovators NetworK, kortweg BINK, is een netwerk initiatief van BuildinG. Hier komen innovatieve voorlopers, inhoudelijke organisaties en partners bij elkaar met als doel de noordelijke bouwsector te versterken.
De BuildinG Innovators werken in BINK samen aan het borgen, valideren en certificeren van kennis met als uiteindelijk doel de kennis te delen en te komen tot innovatie. Nieuwsgierig? Neem contact met Dieke Sloots via bink@building.nl.

 

BINK brengt je op structurele wijze in contact met andere voorlopers in de bouw en infra met als doel de innovaties te versnellen en te realiseren. Dit doen we door:

 • Uitwisselen van kennis en ervaring, zodat je samen kunt werken aan innovaties
 • 4x per jaar een BINK Breakfast van 8-10 uur met inspirerende gastsprekers en ruimte voor pitches, discussies en netwerken.
 • Deelname aan kennisprogramma’s (BuildinG Digital, Gezond Wonen, BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw
 • Ondersteuning door studenten en een lector van de Hanzehogeschool Groningen
 • BINK-intranet, een online community waar je informatie kunt halen en brengen en ervaringen met elkaar kunt uitwisselen, in open en besloten groepen
   
 • EHBI (Eerste Hulp Bij Innovatie), om innovaties te versnellen
 • Voordelig gebruik van testfaciliteiten in onze hal (vlaktesters en triltafels)
 • Gratis MKB-consult
 • Korte lijn met onze premium partners, zoals Kiwa (certificering) en ASQA Subsidies
   
 • Publiciteit, en daarmee bekendheid geven aan innovaties en de bedrijven erachter
 • Je bedrijfsprofiel op de website en je logo op het beeldscherm in de hal
 • Gebruik van het logo van BINK
 • In de Innovatiegevel aan de buitenwereld tonen hoe je innovatieve oplossing werkt
 • Nieuwsbrief met innovaties, actualiteiten en activiteiten

BIJDRAGE
De bijdrage voor deelname aan BINK is in 2019:

 • € 475 per jaar voor bedrijven met maximaal tien medewerkers
 • € 950 per jaar voor de overige organisaties

Voor leden van Bouwend Nederland en voor organisaties die al activiteiten in BuildinG ontplooien wordt een speciale regeling getroffen.
Aanmelden gaat heel eenvoudig door een mail te sturen naar bink@building.nl.