BuildinG Innovatie NetwerK

BuildinG Innovation NetwerK, kortweg BINK, is een nieuw netwerk initiatief van BuildinG. Hier komen innovatieve voorlopers, inhoudelijke organisaties en partners bij elkaar met als doel de noordelijke bouwsector te versterken.
De BuildinG innovators werken in BINK samen aan het borgen, valideren en certificeren van kennis met als uiteindelijk doel de kennis te delen en te komen tot innovatie. 

Meer informatie volgt!