BuildinG Innovators NetworK

BINK

BuildinG Innovators NetworK, kortweg BINK, is een nieuw netwerk initiatief van BuildinG. Hier komen innovatieve voorlopers, inhoudelijke organisaties en partners bij elkaar met als doel de noordelijke bouwsector te versterken. De BuildinG innovators werken in BINK samen aan het borgen, valideren en certificeren van kennis met als uiteindelijk doel de kennis te delen en te komen tot innovatie. Nieuwsgierig? Neem contact op met coördinator BINK, Marten Imelman via bink@building.nl of lees hieronder verder. 

Het doel van BINK is innovaties te versnellen en te vereenvoudigen. Dat realiseren we door: 

1. Uitwisselen van kennis en ervaring, zodat men samen kan werken aan innovaties 
· 4x per jaar een BuildinG Breakfast van 8.30-10.30 uur met inspirerende gastsprekers en ruimte voor pitches, discussie en netwerken. Op locatie bij een Innovator 
· 2x per jaar een themabijeenkomst. Voor Innovators van BINK zijn deze bijeenkomsten gratis 
· Online community BINK, waar men een (besloten) groep kan aanmaken, samen projecten kan starten en ervaringen kan uitwisselen 

2. EHBI (Eerste Hulp Bij Innovatie), zodat innovaties sneller tot stand komen 
· Voordelig gebruik van testfaciliteiten (o.a. een vlaktester, triltafel) 
· Korte lijn met onze premium partners, zoals subsidieadviesbureau ASQA en certificeringinstantie Kiwa 

3. Publiciteit, en daarmee bekendheid geven aan innovaties en de bedrijven erachter 
· Uw bedrijfsprofiel op de website en uw logo in de toegangsboom van BuildinG 
· Gebruik van het logo van BINK 
· Benutten van de online community BINK, waar u informatie kunt halen en brengen