Netwerk

Samenwerken brengt kracht

BuildinG werkt aan innovatie in de bouw en infra ten behoeve van bewoners en de vitaliteit van de sector. Techniek is daarbij belangrijk, maar ook het bij elkaar brengen van bedrijven, kennisinstellingen, studenten, opdrachtgevers en bewoners die willen vernieuwen. Dat is best ingewikkeld want de bouw wordt gekenmerkt door een keten van diverse spelers, die vooral projectgebonden samenwerken: architecten, constructeurs, adviseurs, aannemers, installateurs en toeleveranciers. Daarnaast bepalen de overheid en opdrachtgevers het speelveld voor de bouw. Terwijl het inspirerend is om onderwijs en kennisinstellingen mee te nemen. En last but not least: juist het sparren met mensen uit andere sectoren en/of discipline’s jaagt innovatie aan. 

Zoals gezegd, best complex. BuildinG ontrafelt aan de ene kant bestaande structuren en wil aan de andere kant een sterk netwerk bouwen op de volgende manieren:

  • Testhal. Hier ontmoeten we elkaar: innovatieve ondernemers met nieuwe producten, studenten die praktijkonderzoek doen, geïnteresseerde bewoners en professionele opdrachtgevers. Als de testactiviteiten het toelaten is de hal op werkdagen tijdens kantooruren open voor iedereen! En BuildinG staat niet op zichzelf: op de Zernike Campus komen verschillende “innovatiehubs” samen. Er zijn kruisbestuivingen mogelijk met bijvoorbeeld EnTranCe (energietransitie), de Digital Society Hub (digitalisering en big data in de bouw) en Zernike Advanced Processing (biobased materialen);
  • Open platform. BuildinG organiseert algemene kennistafels en bijeenkomsten. Daarnaast zijn bedrijven van harte welkom om eigen relatie- cq innovatie-events bij ons te organiseren.
  • BINK. Dit is het BuildinG Innovators NetworK.  Als je voorloper wilt zijn of blijven in bouwinnovatie, dan sluit je je aan bij BINK. Dit is een kopgroep van bedrijven, organisaties en professionals die structureel betrokken is bij innovatie in de (Noordelijke) bouw, en die kennis wil delen om het eigen bedrijf en de samenwerking in de sector op een hoger plan te brengen. Kortom: Building Innovators zitten vooraan bij bouwinnovatie. Meer informatie over BINK vind je hier.