Wonen en zorg

Nederland staat voor een grote uitdaging als het gaat om de indeling van de beschikbare ruimte, de ontwikkelingen in de zorg en de demografische ontwikkelingen. Er moet slim ingespeeld worden op zorgbehoeften, woonbehoeften en de bijbehorende (on)mogelijkheden.

Voor Noordoost-Groningen is die uitdaging nog groter. Hier speelt aardbevingsproblematiek een essentiële rol in de bouwkaders én moet er kwaliteit aan het gebied worden toegevoegd. Extra urgentie, dus. Maar ook een kans voor nieuwe product-marktcombinaties. BuildinG ondersteunt in het bijeenbrengen van kennis en kunde zodat alle partijen van elkaar kunnen leren. 

Meer informatie over Wonen en zorg? Neem dan gerust contact met ons op.

Coalitie Gezond Wonen

Alleen huizen herstellen en/of versterken geeft bewoners nog geen eigen regie over het leven terug. En dat is wel wat ze nodig hebben. Bovendien heeft hoe er gebouwd wordt invloed op kwaliteit van leven.

De Coalitie Gezond Wonen wil bouw, technologie en sociale innovatie samenbrengen om oplossingen te bieden voor concrete vragen uit de regio. De coalitie adviseert en ondersteunt inwoners, gemeenten, bedrijven en instellingen die willen experimenteren, prototypes willen ontwikkelen en/of testen of op zoek zijn naar standaarden voor Het Huis van de Toekomst.

Op dit moment bestaat de coalitie uit: Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), UMCG, VEreniging Groninger Dorpen, Van Wijnen, VolkerWessels, Archipunt en KAW. 

Geïnteresseerd in Coalitie Gezond Wonen? Stel gerust uw vragen.