MKB loket

Gratis consult via een laagdrempelig kennis– en ondernemersloket

Met het MKB loket wil BuildinG belangstellende bedrijven wegwijs maken in het aardbevingsvraagstuk en hen helpen hieraan bij te dragen met oplossingen. Bedrijven kunnen vragen stellen bij aangesloten BuildinG partners. Dat kan een inhoudelijke vraag zijn over materialen, testen en certificeren van producten of diensten. Ook kan het gericht zijn op begeleiding van ondernemers in hun bedrijfsvoering of financiering van onderzoek en ontwikkeling.
BuildinG voert hierbij de loketfunctie uit: BuildinG ontvangt de vraag en zet deze door naar de betreffende partner die de inhoudelijke behandeling oppakt. Er wordt voor deze dienst geen rekening gestuurd door BuildinG of door partijen uit het MKB loket. Het is ‘gratis’ voor ondernemers.

Welke vragen kan ik stellen?
Het MKB loket wil vooral praktische vragen over aardbevingsbestendig bouwen of direct daaraan gerelateerde vragen van MKB partijen kunnen beantwoorden. Het kan gaan over de toepassing van kennis met betrekking tot dienst- en productontwikkeling. Maar ook over vragen die relevant zijn voor de ontwikkeling van de businesscase van ondernemers die voor aardbevingsbestending bouwen een oplossing aan het ontwikkelen zijn.

Hoe kom ik in contact?
Je kunt het contactformulier invullen onderaan deze pagina of contact opnemen met BuildinG via info@building.nl. BuildinG speelt de vraag door naar de partner die je vraag het beste kan beantwoorden. Het is van belang daarom je vraag zo precies mogelijk te stellen. 

Wat zijn de voorwaarden?
Er geldt een maximum van één consult per MKB-partij per kalenderjaar.

Waarom doet BuildinG dit?
BuildinG is een plaats waar we van de nood een deugd willen maken. Het aardbevingsvraagstuk vraagt veel van bewoners en bedrijven. Oplossingen voor nu en in de toekomst zijn hard nodig. Tegelijkertijd zien we dat er een gat zit tussen kennis over schade en aardbevingen en beschikbare oplossingen. BuildinG wil helpen om de vraag uit het gebied te ontsluiten voor de markt en marktpartijen te helpen bij hun product en dienstontwikkeling. Het MKB loket is een laagdrempelige manier om MKB partijen toegang te geven tot partijen met kennis en kunde en die te vertalen in praktische adviezen.   
Het MKB loket en het Kennisloket Bovengrond (gefinancierd door NCG) liggen in elkaars verlengde. Het Kennisloket Bovengrond heeft als doel hoogwaardige kennis te verspreiden voor een breed publiek. Met behulp van het MKB loket vertalen we deze kennis in adviezen waar u wat aan heeft.
Het is de ambitie om met dit MKB-loket per jaar 50 partijen concreet te ondersteunen. De looptijd van het MKB loket is minimaal 3 jaar.  

Door wie worden mijn vragen beantwoord?
-
Hanzehogeschool Groningen, in nauwe samenwerking met KennisCentrum Noorderruimte
- TNO
- Bouwend Nederland
- Kiwa
- ASQA Subsidies
- RVO (octrooien)

Contactformulier MKB loket