Kennistafels

Kennistafel Schade en Monitoring

Op donderdag 28 juni as organiseert BuildinG een kennistafel met als thema Schade en Monitoring. Het doel van deze kennistafel is om met kennisvragers en kennisaanbieders vast te stellen wat de belangrijkste kennisvragen zijn op het gebied van Schade en Monitoring in relatie tot de aardbevingsbestendigheid. Deelname aan de bijeenkomst is alleen op uitnodiging.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Jelle Pama via kennisplatformbouwen@building.nl.

Kennistafel Cultureel Erfgoed

Op donderdag 15 maart 2018 heeft BuildnG een kennistafel met als thema Cultureel Erfgoed gorganiseerd. Het doel van deze kennistafel was om met kennisvragers en kennisaanbieders vast te stellen wat de belangrijkste kennisvragen zijn voor het cultureel erfgoed in relatie tot de aardbevingsbestendigheid. Deelname aan de bijeenkomst was op uitnodiging. Het verslag van deze kennistafel wordt gemaakt en binnenkort gepubliceerd.

Kennistafel NPR 9998

Op dinsdag 12 december 2017 vond de eerste kennistafel voor het Kennisplatform Bouwen en Versterken plaats. Het thema van deze bijeenkomst was de Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR). Het doel van de kennistafel was om met wetenschappers en professionals vast te stellen wat de belangrijkste kennisvragen zijn voor de verdere ontwikkeling van de NPR 9998. Het verslag van deze kennistafel kunt u hier vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelle Pama via kennisplatformbouwen@building.nl.