Kennisloket

Om kennis voor iedereen (bewoners, bouwbedrijven, adviesbureaus, overheden etc.) beschikbaar en toegankelijk te maken, wordt een kennisloket opgezet. Dit kennisloket verzorgt de ontsluiting, duiding en overdracht van kennis en praktijkervaringen. Het gaat daarbij om nieuwe onderzoeksresultaten die voortkomen uit de lopende kennisprogramma’s, maar ook om reeds bestaande kennis. Onderdeel van het kennisloket is een kennisbank, waar publicaties en onderzoeksrapporten voor iedereen toegankelijk gemaakt worden. We streven ernaar dat het digitale loket in mei 2018 beschikbaar is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelle Pama via kennisplatformbouwen@building.nl.