Kenniscongres

Het kenniscongres is een jaarlijkse bijeenkomst in Groningen, waarbij de laatste stand der kennis wordt gepresenteerd aan een breed publiek van geïnteresseerden. Het congres richt zich op zowel de professionele als niet-professionele belanghebbenden. Het congres zal in het najaar van 2018 plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelle Pama via kennisplatformbouwen@building.nl.