Kennisplatform Bouwen en Versterken

Stimuleren van kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken.

BuildinG heeft in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen het Kennisplatform Bouwen en Versterken opgericht. Het platform is bedoeld om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren.

Het kennisplatform brengt wetenschappers en professionals bij elkaar. Vanuit het platform worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals kennistafels voor professionals en een jaarlijks kenniscongres voor een breed publiek. Ook is er een kennisloket ontwikkeld. Via dit digitale loket wordt kennis over bouwen en versterken, bijvoorbeeld uit onderzoeksrapporten, voor iedereen beschikbaar en toegankelijk.