Kennisplatform Bouwen en Versterken

Stimuleren van kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken.

BuildinG richt in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen het Kennisplatform Bouwen en Versterken op. Het platform is bedoeld om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren.

Het kennisplatform brengt wetenschappers en professionals bij elkaar. Vanuit het platform worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals kennistafels voor professionals en een jaarlijks kenniscongres voor een breed publiek. Ook wordt een kennisloket ontwikkeld. Via dit digitale loket wordt kennis over bouwen en versterken, bijvoorbeeld uit onderzoeksrapporten, voor iedereen beschikbaar en toegankelijk.