Kennisplatform Bouwen en Versterken

Stimuleren van kennisopbouw en kennisdeling over bouwen en versterken.

Het Kennisplatform Bouwen en Versterken is in 2017 door BuildinG opgericht in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het doel van het platform is om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren en de kennis over de aardbevingsproblematiek in Noord-Nederland voor iedereen toegankelijk te maken. Om dat te realiseren organiseert het platform een aantal activiteiten.

Ieder kwartaal komen wetenschappers en professionals in kennistafels bijeen om vast te stellen wat de belangrijkste vragen zijn over specifieke thema's. De speerpunten voor vervolgonderzoek worden vastgelegd in een kennisagenda die ieder jaar een update krijgt. Openbaar beschikbare kennis kan digitaal worden gevonden op de kennisbank. En in samenwerking met het kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen wordt jaarlijks een congres georganiseerd voor bewoners én deskundigen. 

Alle informatie over het platform, de kennistafels, de kennisbank én het kenniscongres kun je vinden op de website van het Kennisplatform Bouwen en Versterken.