Kennis

Kennis ontsluiten door middel van Programma's

De founding fathers en de partners van BuildinG beschikken samen over uiteenlopende kennis die nodig is om de vele uitdagingen waar Noord-Nederland voor staat uit te werken. Kennis wordt systematisch ontsloten door middel van Programma’s. Programma’s worden gezien als het middel om voor specifieke doelgroepen of over specifieke thema’s duidelijk te maken welk aanspreekpunt er is en waar u terecht kunt voor vragen. Nieuwe kennisprogramma’s kunnen worden gestart als voldoende partijen actief een kennisvraag willen oppakken en uitwerken in BuildinG. BuildinG faciliteert met haar partners kennisopbouw en afhankelijk van de gemaakte afspraken ook kennisverspreiding.  

Op dit moment zijn er verschillende programma’s actief. Eén daarvan is gericht op MKB-ondernemers en een ander op Scholenbouw. Indien u belangstelling heeft om kennis te delen, nieuwe kennis te maken of te ontsluiten, neemt u dan contact met ons op via info@building.nl.
Daarnaast heeft BuildinG het Kennisplatform Bouwen en Versterken opgericht in opdracht van de NCG. Dit platform is bedoeld om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren.

Het is voorzien dat op korte termijn een algemeen kennisloket wordt geopend, waar voor iedereen publiek-toegankelijke informatie kan worden ontsloten. Wij vernemen graag van u op welke kennisvragen u graag een antwoord zou willen ontvangen op het gebied van Versterken, Verduurzamen  en Bouwen aan een toekomstbestendig Groningen.