Kennisbijeenkomst 'Monument in uitvoering'

Op 27 oktober houden Bouwend Nederland, Vereniging Restauratie Noord, Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed en EPI-kenniscentrum de eerste kennisbijeenkomst ‘Monumenten in uitvoering’.

Monumenten en het gebouwde cultureel erfgoed nemen in Groningen en het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen een bijzondere positie in. De afgelopen jaren zijn de eerste ervaringen opgedaan met schadeherstel en versterking van monumenten. Daarnaast is dit veelal een onderdeel van andere zaken die gelijktijdig spelen, zoals herbestemming. Deze ervaringen willen wij graag delen met de uitvoerende bouw die betrokken of geïnteresseerd is in de complexe organisatorische en technische aspecten die hierbij spelen.

Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor de uitvoerende bouw. EPI-kenniscentrum organiseert voor monumenten ook een reeks studiemiddagen gericht op beleidsmakers en partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding van projecten. Het staat u vrij deze uitnodiging door te sturen aan relaties voor wie deze bijeenkomst eveneens interessant kan zijn. Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail melden bij EPI-kenniscentrum.

Bouwend Nederland, Vereniging Restauratie Noord, Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed en EPI-kenniscentrum verwelkomen u graag op donderdag 27 oktober aan de Admiraal de Ruyterlaan 2 te Groningen.

  • Delen:
Terug naar overzicht